Вход потребители

Зелен поминък в Карадере: Среща-дискусия

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.

Коалиция „За да остане природа в България” и
общините Бяла и Долни Чифлик

Ви канят на

Среща-дискусия

на 26.03.2010, петък, от 13.00 ч.
в читалището на Община Бяла

на по чаша чай или кафе да поговорим за
природата като ресурс за развитие на регионите и поминък за местните хора.

На срещата:
- ще чуем за възможностите и заплахите за развитието на алтернативен и селски туризъм по централното Черноморие;
- ще чуем опита на тези, които вече са успяли да направят нещо в тази насока;
- ще обсъдим ползите и ограниченията свързани с включването на земи в региона към европейската мрежа Натура 2000.
- ще представим възможности за финансиране на проекти за развитие на общините и частни предприемачи по европейските програми

Добре сте дошли!

Срещата се осъществява с подкрепата на Фондация ЕкоОбщност посредством Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство по проект „За да остане природа” и със съдействието на общините Бяла и Долни Чифлик