Вход потребители

снимка на marialaleva

Мисли на един „дивакуващ“, от Камен Колев

Нарекоха ни „дивакуващи“. Етикет, който цели да ни принизи и дискредитира, но какво пък – на правилен път сме, „защото пръст си и в пръст ще се върнеш“ и защото все по-нормално, естествено и необходимо става човечеството да живее природосъобразно и да общува с природата. В същото време сме възмутени от нападките, които се изливат като помия по наш адрес в медиите от една организация и някои политически лица, а от лекотата, с която голяма част от българите възприемат безкритично тези клевети, сме потресени. Ето защо си струва да обърнем внимание на няколко неща:

По Следите На Изчезналия Плаж

Българийо,...

снимка на marialaleva

Позиция относно приетите в парламентарна комисия изменения в ЗУЧК

Във връзка с приетите в парламентарна комисия изменения в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“ подкрепя предложения статут на защитени плажове за природосъобразен туризъм на Иракли, Корал и Карадере. Отчитаме, че това са първите реални стъпки на Парламента и правителството за трайно запазване на последните незастроени местности по българското Черноморие, съобразявайки се с широката обществена подкрепа за съхраняването им.

Община Бяла дава заден ход

Излезе Решение №2147 от 21.10.2015 г. по адм.д.№1951 от 2015 г. на XXVIII състав при Варненския административен съд.

ОТМЕНЯ чл. 64а от Наредба №1 за опазване на обществения ред, проддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла;

снимка на marialaleva

Карадере зависи от ВАС

На 7-ми октомври във Върховния административен съд (ВАС) в 9.00 ч. започва дело, от което зависи застрояването на Карадере.

Ние, от гражданска инициатива „Да спасим Карадере” вярваме в справедливия съдебен процес. Същевременно множество медийни публикации показват противоречивата съдебна практика на ВАС при решаване на дела, в която заинтересованите страни са по-важни от закона.

Твърдо заявяваме, че всички съдии не могат да бъдат поставяни под един знаменател. Процедурите във ВАС обаче не дават достатъчно гаранции на гражданите за независим процес, тъй като:

Табелите на Карадере

Ето че и през 2015 година с труд на доброволци бяха поставени табели с указания за ползване и запазване на плажа. Важните моменти са свързани с неизсичането на живи дървета, внимателното отношение към огъня, както и към съседните летовници. Важни са грижата за боклуците, които се пакетират и извозват на тръгване, както и ползването на изградените през определн периметър, тоалетни. Остава отворен въпроса с изграждане на нови тоалетни , както и дали е удачно поставянето на химически такива в бъдеще, така че да има кой регулярно да ги извозва или подменя.

Зелена Лампа 2

Следващият ход на Държавата е „обстойна” проверка на плажа и гората Карадере от две държавни агенции, която се води част от обща проверка на редица къмпинги по черноморието, всички останали освен Карадере са поне частично урегулирани по законоустановен ред. На 28 юли вечерта са направени проверки и съставяни актове на незаконно запалени огньове.

Зелена Лампа 1

През април 2015 г. общинския съвет на гр. Бяла приема в своя наредба нов член. С него се забранява разполагането на каравани, палатки и кемпъри на територията на общината извън места, обозначени като къмпинг – такива там няма. Юридическият им мотив е на конституционно ниво – застрашаване на здравето на пребиваващите граждани... които де факто обаче са летуващите на Карадере.

ХРОНИКА НА ЕДНА ПОДМЕНЕНА ПРОВЕРКА

По повод на последователните усилия на една т.нар. гражданска организация – Национална асоциация „Българско Черноморие”, която не пести средства да манипулира общественото мнение чрез поръчкови журналистически материали, бихме искали да проследим фактите във времето, за да стане ясно как политиките на една държавна институция биват опорочавани, предметът на една проверка е подменен и публични ресурси се използват за очерняне на каузата за запазване на последните незастроени кътчета на Черноморието.

снимка на marialaleva

Позиция на сдружение "Да запазим Корал" и гражданска инициатива "Да спасим Карадере" относно провежданите реформи в съдебната система

Позиция на сдружение "Да запазим Корал" и гражданска инициатива "Да спасим Карадере"

Разпространи съдържание