Вход потребители

Информация относно национална гражданска инициатива "Карадере" с цел основана национална подписка За запазване на последния див плаж на България - „Карадере” в настоящия му незастроен вид

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
снимка на marialaleva

НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

            За запазване на последния див плаж на България - „Карадере” в настоящия му незастроен вид.
            Предмет е плажната ивица от н.Черни нос до н.Белите скали заедно с прилежащата територия (2 км)
. Върху нея дане се строят сгради, асфалтови пътища, заграждения, антени, друга инфраструктура.
                        Обръщаме се до Министерски съвет и Европейската комисия с искане да не бъде допускано застрояване на посочената територия от страна на фирми-инвеститори като „Макси-1”, „Мадара Юръп” и, което и да било физическо или юридическо лице, включително община; Да се проверят процедури по ОВОС; Да се отменят актове на РИОС, респективно и на други органи. Желаем обособяване на отделна национална защитена местност „Карадере” (гореописаната) или включването й в съществуващи защитени зони.
            Следва да бъдат взети пред вид евентуално съществуващи защитени зони по ЗУЧК („Камчийска планина” – код:
BG0002044; “Плаж Шкорпиловци – код: BG000100) от Еко мрежа „Натура2000”, защита на застрашени животински видове (таралеж, сухоземна костенурка, бръмбари – еленов рогач, бръмбар – еднорог и др. – съответно по Закона за Биологичното Разнообразие, Директива на Хабитатите 92/43/ЕЕС; Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици).

                        Инициативен Граждански комитет на подписката:

 

1.      Виктор Хари Викторов, ЕГН 8007216505, адрес: гр.София, Общ. Възраждане, ул.”Лавеле”8, българско гражданство, р. на 21.07.1980 г., email: robotovictor@yahoo.com – председател.

2.      Елица Йонкова Стоичкова, ЕГН 8101110090, адрес: гр. Разлог, Общ. Разлог, ул.”Цар Иван Асен 2”, бл.1, ап.1, българско гражданство, р. на 11.01.1981, email: sattae@gmail.comзаместник-председател.

3.       Здравка Светозарова Примова, ЕГН 8403266610, адрес: гр. София, общ. Триадица, ул. Хан Аспарух 25, българско гражданство, р. на 26.03.1984, email: z.primova@gmail.com

4.      Георги Чавдаров Филипов, ЕГН 7909286842, адрес: гр. София, общ. Средец, бул. Васил Левски 83, българско гражданство, р. на 28.09.1979г.,  email: aaaristotel@gmail.com

5.      Маринела Хачик Закарян, ЕГН 7807265338, адрес: гр. София, общ. Оборище, ул. Г. С. Раковски 52, българско гражданство, р. на 26.07.1978, email: marinyazakaryan@gmail.com

6.      Юлиян Георгиев Димитров, ЕГН 7512317203, адрес: гр. София, жк. Люлин бл.423 вх.5, ап.43, българско гражданство, р. на 31.12.1975г., email: axim@abv.bg

7.      Антон Павлов Николов, ЕГН 8204150607, адрес: гр. Бургас, жк Братя Милаинови бл.66 вх.1, ет.2, ап.3, българско гражданство, р. на 15.04.1982, email: nakokal@gmail.com

 

 

 

 

            Финансиране посредством банкова сметка за набиране на средства във връзка за целта на инициативата: BG33BPBI79401072651101

            Приложение:

            Става дума заобект с национално и глобално значение, който представлява хармонично обитаване на човека сред дива, непокътната природа, на фона на свръхмодернизирания двадесет и първи век. На това място трябва да бъде предоставена защита като на общочовешка ценност и наследство.

                        Информацията относно настоящата инициатива бива поместена онлайн на www.karadere.info ; facebook group: „Да спасим Карадере”.

                       

                        Данните в настоящия документ са в съответствие с Европейски регламент 211/2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район „Карадере”, общ. Бяла, 1 август 2014г.