Вход потребители

Коалиция "За да остане природа в България" иска отмяна на разрешението за строителство на Карадере

Коалицията от природозащитни организации и граждански движения „За да остане природа в България” и група „Да спасим Карадере” изпратиха съвместно съобщение до пресата, с което алармират за поредния подмолен опит за застрояване на една от последните съхранени природни зони по Черноморието. Чрез съобщението Коалиция „За да остане природа в България” и Гражданска инициатива „Да спасим Карадере” настояват:
• правителството да спази обещанието си да не допуска застрояване на Карадере и НАТУРА 2000, и
• държавата да демонстрира, че може да държи под контрол и да търси отговорност от чиновници, като директора на бургаската регионална екоинспекция, които с действията си систематично погубват българската природа и предизвикват наказателни процедури срещу страната.
За пълен текст на съобщението, натиснете заглавието на материала.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО ДО ПРЕСАТА
Премиер и министър не дават, РИОСВ-Бургас дава: Нов опит за застрояване на Карадере

София, 18 май 2011 г. – Представители на коалицията от природозащитни организации и граждански движения „За да остане природа в България” и група „Да спасим Карадере” алармират за пореден подмолен опит за застрояване на една от последните съхранени природни зони по Черноморието. След като миналата година министърът на околната среда и водите Нона Караджова отмени разрешение на бургаската екоинспекция за строителство в местността Светерица над Карадере, през месец март тази година директорът на РИОСВ - Бургас отново е издал разрешение за застрояване в същия район.

СДП "Балкани”, член на коалицията „За да остане природа в България”, внесе на 17 май 2011 г. жалба по случая до министъра по околна среда и водите Нона Караджова и отправи искане МОСВ да отмени становището по екологична оценка БС-6-1, което:
• е издадено на 11 март 2011 година при пълно незачитане на закона и предходното решение на министър Нора Караджова;
• пренебрегва НАТУРА 2000 и защитена зона Камчийска планина, където се опазват редица видове птици обитаващи тревисти терени с храсти; и
• за пореден път е взето въз основа на доклад платен от инвеститора, в който реалните въздействия върху защитената от НАТУРА 2000 природа са прикрити зад общи и кухи формулировки.

„Оценката за съвместимост е била спотаена, за да се пропуснат сроковете за обжалване”, допуска биологът Андрей Ковачев от СДП "Балкани”. Ковачев е част от екипа, разработвал границите и обосновката на част от зоните по Натура 2000. Той е уверен, че МОСВ ще отмени разрешението на РИОСВ - Бургас, което противоречи на европейското законодателство. "Директорът на РИОСВ - Бургас явно подпомага застрояването на Карадере въпреки обещанията, дадени лично от премиера, че това няма да се случи," коментира Ковачев.

Коалиция „За да остане природа в България” и Гражданска инициатива „Да спасим Карадере” настояват:
• правителството да спази обещанието си да не допуска застрояване на Карадере и НАТУРА 2000, и
• държавата да демонстрира, че може да държи под контрол и да търси отговорност от чиновници, като директора на бургаската регионална екоинспекция, които с действията си систематично погубват българската природа и предизвикват наказателни процедури срещу страната.

Пълни текстове на жалби и други материали на: www.karadere.info

За контакти:
• Андрей Ковачев, СДП «Балкани», 088 7788218
• Мария Лалева, гражданска инициатива «Да спасим Карадере», 088 7118865

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.