Вход потребители

Вътрешна проверка на МОСВ по скандалното решение на РИОСВ Бургас за бетонния "къмпинг" на "Макси" разкрива шокиращи факти

Доклад от вътрешната проверка на МОСВ извършена през м.Октомври 2014 г. стигна до Гражданска инициатива "Да спасим Карадере" от вътрешни източници в МОСВ. Докладът разкрива мащабни порочни практики на пренебрегване на законовите изисквания от страна на хора в ръководството на РИОСВ Бургас, които с действията си на практика систематично са работили за да осигурят на фирма "Макси" нужното й решение да не се провежда оценка на въздействие на околната среда /ОВОС/ на проекта й за "къмпинг" на Карадере. Информация за проекта, станала обществено достояние по-рано, сочи, че на практика той предвижда четириетажно масивно строителство. Очевидно обаче инвеститорите са решили да заобиколят императивните законови изисквания за ОВОС на всяка цена и са намерили нужната подкрепа от страна на държавни чиновници в бургаската екоинспекция.

Още през Октомври 2014 г. тогавашният служебен министър Жекова отмени порочното решение на РИОСВ Бургас и освободи тогавашния директор на инспекцията. Но подробностите и мащабите на схемата, по която ръководството на РИОСВ на практика е обслужвало интересите на "Макси" излязоха наяве за пръв път изтичането на доклада от проверката. Той демонстрира следните шокиращи факти:
- на два пъти ръководството на РИОСВ Бургас е пренебрегнало експертните становища на собствените си служители, според които е трябвало незабавно да се откаже инвестиционното предложение на "Макси";
- РИОСВ пренебрегва и укрива от други органи становища на Регионална здравна инспекция - Варна, задържа и манипулира преписката, за да осигури благоприятен на инвеститора изход;
- в разрез със задълженията си като държавен контролен орган, РИОСВ предоставя всички становища по проекта на инвеститора, за да може той да отстрани документално проблемите доколкото е възможно;
- въпреки това повечето проблеми на предложението остават неостранени, включително и посочената от РЗИ пълна липса на адекватна ВиК инфраструктура, която прави строителството в района на Карадере правно невъзможно;
- след двата последователни отказа да одобрят предложението, както РЗИ така и БДУП мистериозно променят становищата си и издават лаконични положителни становища без обосновки, които РИОСВ - Бургас незабавно приема;
- прието е писмо от община Бяла, получено и заведено извън работно време;
- установени са многообразни процедурни нарушения в самата инспекция, нарушаващи линиите на субординация и отговорност.

Представители на "Да спасим Карадере" обявиха на пресконференция днес, че ще сезират прокуратурата за процедурни нарушения и порочни практики при
даването на становища в Регионалната инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ - Бургас, констатирани в доклада на МОСВ, предаде БТА.

Смятаме, че главният прокурор трябва да разследва случая, защото той показва хронични проблеми в тъканта на държавната
администрация и обслужването на обществения интерес, заяви Павел Антонов. По думите му трябва да се установи има ли натиск от
инвеститора върху служителите на РИОСВ-Бургас, има ли подбуждане към корупция и кой на практика е променил становищата на БДУВ и
РЗИ.

С доклада си МОСВ е дало срок един месец /до края на ноември 2014 г./ на РИОСВ-Бургас да изпълни препоръките и да
реорганизира работата си, за да не се допускат подобни практики, каза Люба Батембергска - координатор на гражданската инициатива
"Да спасим Карадере". По думите й в резултат има и отстранен експерт в екоинспекцията.