Вход потребители

Доклад за оценка на степента за въздействие върху защитена зона "Камчийски пясъци" от плана за строителство в землището на община Бяла