Вход потребители

Пореден подмолен опит за застрояване на Карадере

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.

СДП "Балкани" алармира за пореден подмолен опит да се прокара застрояването на Карадере. След като миналата година министърът на околната среда и водите отмени решение на Бургаската екоинспекция позволяващо ново строителство в местността Светерица над Кара дере, през месец март тази година директорът на РИОСВ - Бургас отново е издал положително решение за застрояване в същия район - този път на границата на местностите Светерица и Бостан тарлъ, в близост до плажа Кара дере и село Горица. Оценката за съвместимост е била прикрита, с цел да се пропуснат сроковете за обжалване, допуска Андрей Ковачев от СДП "Балкани," но е уверен, че МОСВ ще я отмени, тъй като тя противоречи на правната рамка около Натура 2000. "Директорът на РИОСВ Бургас явно опитва да застрои района на Кара дере въпреки обещанията дадени лично от премиера, че това няма да се случи," коментира Ковачев. Очаква се Коалиция "За да остане природа в България" да излезе с официална позиция по случая тази седмица.