Вход потребители

МОСВ отказа да отмени екологичното разрешение за строежа на Бостан Тарла

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.

С писмо от 10 юни 2011 Министерство на околната среда и водите информира СДП "Балкани" за отказа си да отмени становището по екологична оценка,  с което РИОСВ - Бургас даде зелена светлина на проекта за строеж в местностите Светерица и Бостан тарла, над Кара дере. Активни граждани и природозащитници от цялата страна подготвят протестни действия пред Министерския съвет, паралелно на обжалването на решението пред Върховния административен съд.  Отказът на Министерството да отмени акт, който противоречи на законите и обещанието на правителството да съхрани Кара дере като една от последните незастроени природни територии, говори за неспособност на държавата да отстоява собствените си правила и приоритети, коментираха от Гражданска инициатива "Да спасим Кара дере."  Активистите започват да набират средства за протестни и правни действия. Отказът на министерството да разгледа жалбата на "Балкани" е на основание, че пропуснат административния срок за обжалване от 2 седмици след обявяване на решението.