Вход потребители

Молба за проверка на нередности около устройствен план и инвестиционно намерение "Светерица"

В този подробен сигнал местен човек насочва вниманието на институциите към редица нередности около промените в устройствения план, инвестиционното намерение, и действията на админстрацията при организацията на обществено обсъждане. Сигналът послужи като основание за последвалата отмяна в края на 2010 г. на издаденотоот РИОСВ-Бургас разрешение на строителство от Министерство на околната среда. Имената на сигналоподателя и други местни хора са свалени от текста по съображение за опазване на сигурността им.

До МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

До ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

До ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

До МИНИСТЪРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

До МИНИСТЪРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

До МИНИСТЪРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

До ДО МЕДИИ

До ОБЩИНА БЯЛА, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

ОТНОСНО:
1. ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ПРЕЗ 2008 Г НА ПУП НА ОБЩ. БЯЛА, С КОЯТО В РЕГУЛАЦИЯ ВЛИЗАТ НИВИ НА 2.5 КМ ОТ КАРА ДЕРЕ, ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРИЦА, ОБЩ. БЯЛА, ОБЛ. ВАРНА
2. ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ФИРМА “ДАРМА ТЕКС” – гр. Бургас, ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ВИЛНО СЕЛИЩЕ ЗАТВОРЕН ТИП ОТ 3-ЕТАЖНИ “МАЛКИ” КЪЩИ, С ВИСОЧИНА 10 М ЗА 200 ДУШИ, В МЕСТНОСТТА “СВЕТЕРИЦА”, ВЪРХУ 55 ДЕКАРА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

МОЛБА ЗА ПРОВЕРКА
от <името свалено от съображения за сигурност>
временен жител на с. Горица, общ. Бяла, обл. Варна

Господин Министър Председател,
Уважаеми Дами и Господа – държавни служители,
Пиша ви, за да ви информирам и насоча вашето внимание върху нововъзникнало желание у поредните “строители на съвременна България”, което касае с. Горица (и оазиса девствена природа около него), общ. Бяла, обл. Варна, където живея от 21 години в собствена къща с двор.
Нашето с. Горица има около 70 местни жители - пенсионери и безработни, и е крайно изостанала в инфраструктурно отношение.
В селото имаме само едно дете на 8-9 г., майката е на 30-тина години, както и двама безработни 23 – 30 годишни младежи, всички останали сме над 50, преобладаващо на 70 – 80 години, а синовете, дъщерите и внуците ни живеят и работят в големите градове или в чужбина, като през лятото задължително прекарват отпуските си тук, в нашето райско кътче.
Няколкото асфалтирани улици са в окаяно състояние; няма тротоари; няма канализация; водопроводът е от 50-те години на миналия век и непрекъснато се появяват течове, някои продължаващи месеци наред. Официалната версия на общ. Бяла (изказвана на предшестващите кметски избори срещи с хората), е перманентното обещание, че ще се преасфалтират улиците, след като се прекарат нов водопровод и канализация, и се построи пречиствателна станция с европейски средства!?,.... но когато ги има!
В началото на това лято, от остарелия единствен трансформатор, протече напрежение 380 – 400 V и се повредиха електроуредите на половината село, истински късмет е, че няма пострадали хора.
В построената през 90-те години черква “Св. Св. Константин и Елена” има служба само на катедралния празник.
Нямаме пощенска станция, а служителите на Български Пощи от Бяла идват два пъти месечно, за да изплатят пенсиите и да съберат таксите за електроенергия и вода.
Въпреки че част от селото е разположено на главния път Варна – Бургас, маршрутките и автобусите (както и всички останали МПС) профучават с пълна скорост и без да преминават и спират в отбивката, където има автобусна спирка с бетонен навес, така че без личен автомобил сме напълно изолирани от света.
Природните дадености на района ни, обаче, са изключителни и все още непокътнати, което си е истинско чудо, предвид провежданото в последните 10 – 15 години варварско строителство по черноморското крайбрежие, превърнало пясъчните дюни в празни бетонови хотели-мастодонти (имам предвид близките Бяла, бившия къмпинг “Луна”, Обзор .....), а морето – в клоака.
Селото ни е разположено по склоновете на Камчийска Стара планина на около 200 м надморска височина, с панорамна гледка към морето, на 5 км по черен път до придобилата печална международна извесност в последните години местност Кара Дере (ръководител на проекта за построяването на вилни селища в нея, по хълмовете над морето, за 22 000 !!!! човека са арх. Г. Станишев и ..), и е заобиколено от девствени дъбови гори и поляни, където растат билки, гъби и разнообразна горска растителност и всякакви животни с изключение на вълци и мечки обитават местността (през недалечното соц. минало районът е бил една от ловните зони за отмора на властимащите, а др. Пенчо Кубадински е оградил огромна част от гората и населил в нея муфлони от Кавказ, които измряха изведени от естествената си среда), а във висините прелетните птици минават по вековния си път, известният Виа Понте.
Запленени от прелестната околност и морето, в продължение на последните 20 - 30 години, в селото са закупили дворни места и построили красиви къщи или реставрирали старите над 80 човека от всички краища на страната, включително граждани на Англия, Франция, Финландия, Германия, Холандия, Словакия, САЩ и бившия СССР. Наши “съселяни” са именитият български цигулар Васко Василев, концерт-майсторът виолончело на Софийската филхармония Христо Лалев, приживе нар. актриса Ружа Делчева, проф. Васил Казанджиев от ДМА, арх. Иван Янков и много други. Всички те и семействата им прекарват голяма част от свободното си време в селото, тези в пенсионна възраст се прибират в градските си жилища само за зимата, а други живеят тук постоянно, както и аз. Искам да посоча също факта, че в рамките на селото има още около 50 пустеещи имота.

И сега по същество.
През 2008 г Община Бяла, тихомълком, но формално спазвайки всички законови процедури (както си му е редът в една “правова” държава според думите на главния на Общината арх. Саралиев на проведената на 18. 11. 2009 среща в читалището на с. Горица ) е актуализирала Подробния Устройствения План на Община Бяла, включително на с. Горица, като с направените промени в регулация са включени земеделски земи, намиращи се на 2.5 - 3 км от селото край пътя за морето.
Отново подчертавам, че това е направено през зимния сезон, когато в селото преобладаващо са местните възрастни хора, които не е било трудно да бъдат “убедени” колко изгодна лично за тях е тази промяна в ПУП понеже многократно ще се повиши цената на бившите им ниви вече парцелирани за строеж. Така новият ПУП на Община Бяла става неоспорим факт, обявен в Държавен вестник, без голямата част от населението на Горица, което би могло да се опита да защити от това поредно грубо посегателство природата, да бъде информирано за промяната, която безвъзвратно ще разруши единственото богатсво и най-голяма ценност на селото ни - непокътната девствена околност и крайбрежие!
Така съвсем естествено, по добре известния и многократно отработен сценарий, идва следващата стъпка.
На 18. 11.2009 г, забележете в сряда, от 11.00 часа, в салона на бившето читалище на с . Горица се организира и провежда среща между местните жители и представители на фирма “Дарма Текс” - гр. Бургас, на която изготвилите проекта за природосъобразността на инвестиционното намерене на Фирмата да построи за служителите си?!?! ваканционно селище на 2.5 км от селото, го представиха на Горичани.
Селището ще бъде разположено върху терен от 55 декара земеделска земя (вече в регулация и с право за строеж) собственост на фирмата, граничещ с р. Черна река, гори (обитавани от защитения вид ..........) и земеделски земи, частна собственост на други лица и фирми.
На въпросното събрание “впечатляващо” беше представителството на Община Бяла в лицето на Зам. Кмета Георги Д. Касабов и Гл. арх. Саралиев, както и протоколиращия Гавен Еколог – вероятно такива са законовите изисквания по изпълненито на процедурата. На служебната официална маса присъстваха мълчаливо и две представителки (съжалявам, че не мога да цитирам имената им, но приятно впечатление правеше невинната им младост, както и различната етническа принадлежност на едната от тях) на РИОС, гр. Бургас!?!?, съгласувала фирмения проет. Тук веднага възниква въпросът поради каква причина съгласуването се извършва от Бургаската инспекция за околна среда, а не от Варненската - нали териториално сме във Варненска област. И ако това е някаква административна грешка, то тя трябва да бъде веднага коригирана от новия ни Министър по Екология, който вече показа своята твърда екопозиция и характер при отстояването да се спазват съществуващите в страната закони от всички (визирам случая с природен парк Витоша).
На събранието голяма активност прояви и Кметския наместник на с. Горица Г-жа Лиляна Маринова, напълно обяснима с това че тя е назначаем Кмет от община Бяла, а не пряко избран от жителите на селото, предвид малочислеността им. Тя обхождаше всеки в залата със списък за присъствие в ръка, на който написваше името на човека, а той съответно лично полагаше подписа си.
Аз, <име свалено от съображения за сигурност>, отказах да се подпиша, опасявайки се че този списък в по нататъшните процедурни стъпки на Фирмата за узаконяване инвестиционното им намерение ще бъде приложен и представен като съгласие на всички присъстващи с предстоящото убиващо природата ни ненужно строителство, с което аз категорично не съм съгласна. Съседката ми г-жа <име свалено от съображения за сигурност> се подписа с особено мнение, а всички останали доброволно, като омагьосани, положиха подписите си.
И имаше от какво да бъдат! Толкова омайващо звучаха думите на авторите, че вилното селището ще се състои от 25 китни малки къщички, “само” с партерен, първи и тавански етаж и височина 10 м, за ползване само от техните 200 !!! служители за отмора и възстановяване, а не за хотелиерски, или недай си Боже комерсиални цели. Мръсните канални води ще се пречистват до еди какво си ниво от собствената им пречиствателна станция и с тях ще поливат зелените си площи и дървета и нито грам нечистотия няма да се излее в Черната река, респективно да замърси морския ни залив през устието `и. Щели да посадят дървета, защото в селището застроената площ ще е само 30%, а зелената - 70%. И най-прекрасното за нас, жителите на Горица, е че на мястото на черния път, непроходим и при най-малък дъжд, Фирмата инвеститор ще построи нов път с ширина 12 м!!!. Така в селото ни ще настъпи голямо оживление, развитие и напредък.
На въпроса ми до Гл. архитект на общ. Бяла дали са уведомени и обезщетени собствениците, през чиито ниви ще се разшири пътя, отговорът беше че това не е никакъв проблем.
Цялата тази пародия би била смешна, ако да не е разрушително трагична за природата, за нас и за идните поколения.

В заключение, очаквам вашата бърза компетентна проверка и намеса по гореописания случай, за да може България в духа на новата екостратегия на правителството ни, наистина да се превърне в райския кът на Европа.

МОЛЯ ДА ПРОВЕРИТЕ:
1. КАКВА И ЧИЯ Е ФИРМА “ДАРМА ТЕКС” - ГР. БУРГАС, КОЯТО В МОМЕНТ НА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА И РЕЦЕСИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ, ИМА НАМЕРЕНИЕТО И ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ДА ЗАПОЧНЕ СТРОЕЖ НА НОВО ВИЛНО СЕЛИЩЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРИЦА, НА 2-3 КМ ОТ МОРСКИЯ БРЯГ (КАРА ДЕРЕ), КЪДЕТО НЯМА ПЪТ, НЯМА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, НЯМА ВОДА, САМО НА 2.5 КМ ОТ СЕЛО С 50 ПУСТЕЕЩИ ИМОТА

2. ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА И С ЧИИ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2008 Г. ОТДЕЛ “АРХ. И СТРОИТЕЛСТВО” НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛ. ВАРНА Е ПРОМЕНИЛ ПУП И Е ВЪВЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ НИВИТЕ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРИЦА, ОБЩ. БЯЛА, ОБЛ. ВАРНА

3. ЗАЩО КМЕТСТВОТО НА ОБЩИНА БЯЛА, ПРЕДСТАВЯНО ОТ ЗАМ. КМЕТЪТ, ГЛ. АРХИТЕКТ И ЕКОЛОГЪТ НА ОБЩИНАТА, Е ЗАИНТЕРЕСУВАНО И АКТИВНО ЗАЩИТАВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВО ВИЛНО СЕЛИЩЕ ОТ ФИРМА “ДАРМА ТЕКС”- ГР. БУРГАС В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРИЦА, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДЕСЕТКИ ПРАЗНИ ХОТЕЛИ В САМИЯ ГР. БЯЛА И ПО КРАЙБРЕЖИЕТО И’.

Умолявам ви, Дами и Господа, ПОМОГНЕТЕ! Помогнете да спасим макар и едно малко късче красота и живот в тази наша изстрадала РОДИНА.

<подписът и името на жалбоподателя свалени по съображения за сигурност>

28 декември 2009 г.
с. Горица,
общ. Бяла,
обл. Варна