Вход потребители

"Да Спасим Карадере" и на Беглика

От 21-ви до 24-ти август на бреговете на язовир голям Беглик за шести път ще бъдат провокирани традиционните гледни точки към начина ни на живот, културата ни на потребление, системата, в която функционираме и музикалните ни вкусове. Беглика Фест бележи голямото си завръщане с послание за демокрация на участието и силата на колективния интелект да решава предизвикателства.

Както обикновено, Фестивала набляга на природосъобразния начин на живот, акцентирайки върху запазването на планетата ни. Освен в частност самата фестивална зона и язовира, със защитените му местности, в кръжоците и постоянните щандове ще бъдат засегнати и проблеми на екологията. Сред нестационираните инициативи ще е и Пункта на Националната гражданкса инициатива за спясяването на Карадере - Последния див плаж на България. Обособен пшункт само за подписката няма да има на едно конкретно място, тъй като доборолците - активисти ще патрулират навред из фестивалната зона през всичките дни. При все това на определени щандове, начело с Инфо Пойнта, ще има предоставена на видно място възможност за попълване или оставяне на бланки от всеки желаещ. Там, както и на пунковете за Биоразнообрази и други екологични организации, ще може да разберете повече за Карадере, инициативата, същинската общочовешка стойност на едно друго - подобно на беглика - място в България, което притежава универсални черти на световно природно, също и култорологично наследство.

Шестото издание на фестивала, който успя да формира не просто публика, а общност от  хора, които създават заедно и споделят ценностите му, застава зад нова концепция. Над 100 доброволци ще участват в създаването на фестивалната атмосфера.

Със самото си създаване през 2008-ма, Беглика Фест се превърна в изявлението на едно цяло поколение за нуждата от нови ценности - отговорно отношение към природата, нов подход към образованието и гражданското участие. Именно това ще отрази и новият акцент на фестивала - Форум „Метаморфози“ - пространство за генериране на нови, смели, но и реализуеми идеи за иновации в сферите на Образованието, Културата и Икономиката, който ще събере на едно място иноватори от страната, Европа и региона – лектори и съвременни философи, за да сътворяват заедно с беглишкото племе алтернативи, които са приложими в реалността и след феста. След края на феста, участвалите във Форума ще могат да продължат и реализират идеите, родени в него. Специален фонд от фен-билети, ще подкрепи конкретните идеи, които имат потенциал трайно да променят обществото ни към по-добро. Форумът е дело на “Фабрика за идеи”, чийто манифест фестивалът също споделя.

Концепцията, зад която ясно застава фестивалът е, че съвременното ни общество се променя най-вече от факта, че вече всеки може да учи от всеки друг и не йерархичните, а мрежовите структури позволяват на обществата ни да еволюират (и обратното, когато се запазва статукво на “елити” и “управлявани”). Тази концепция ще присъства във всяка клетка на фестивала.

 Освен, че ще се случва цели 4 дни, вместо три, както досега, идеята на организаторите е да докажат, че Беглика принaдлежи на всеки и няма пасивна “публика”, а само общност от хора, създаваща заедно Беглика фест. За първи път фестивала подхожда с иновативна система, в която всеки от беглишкото племе ще може да предлага елементи на програмата, а всички други да гласуват предварително онлайн, за това, което им харесва. Така програмата ще бъде селектирана от хората за хората. За пръв път фестивалът отваря и сцена, чиято програма ще се формира само от публиката след записване на място. Досега над 1/3-та от посещаващите фестивала споделяха свои умения и знания в разнообразни работилници, уъркшопи, лекции, приключения. Делът им тази година се очаква да е много по-висок.

Специална беглишка валута ще бележи и визията на фестивала за преосмисляне на икономическата ни система, което фестивалът отразява в най-новата си инициатива заедно с Фабрика за идеи – Форум Метаморфози. Иновативният форум ще бъде “изложение” на всевъзможни форми, които стимулират колективна креативност и обща интелигентност по горещи и актуални въпроси от сферите още на културата и образованието.