Вход потребители

Зелена Лампа 2

Следващият ход на Държавата е „обстойна” проверка на плажа и гората Карадере от две държавни агенции, която се води част от обща проверка на редица къмпинги по черноморието, всички останали освен Карадере са поне частично урегулирани по законоустановен ред. На 28 юли вечерта са направени проверки и съставяни актове на незаконно запалени огньове. Според един от проверяващите служители на северния край на плажа, с караваните следва да се запишат 50-тина незаконосъобразни огньове, според друг – 2 или 3. Към 22.50 без присъствие на полиция е съставен акт на изненадано в нощта семейство с разревани малки деца. Не са се спряли без ненужно да отбележат всички огньове, запалени в голямата борова гора над средата на плажа. Имало е дори бременна жена сред глобяваните граждани, които от години идват семейно на това място: „Всяка година децата чакат да дойдат на Карадере, за да си поиграят с многото си връстници тук.” Те определено знаят как да обезопасяват огнища – с вода, камъни, издърпвайки последните горящи дървета при приключване на, запаления за огрев в късната нощ огън. Неща, които често не биват съобразявани в урегулирани, охраняеми и платени къмпинги по Черноморието (например най-големия „Градина”). Законовата забрана за огън в закона за горите не е абсолютна. В урегулираните законово къмпинги са налице огнища със спазени противопожарни изисквания и поддръжка. Табели за реда на ползването на огнища и дърва и разполагането на палатки в определени места има дори в поддържаните държавни защите територии – разпоредбите са застъпени в плана им за управление. Подобни табели на Карадере са изградени. Това направиха на добра воля граждани още през миналата година. В началото и в края на плажа са изброени нежеланите дейности като изсичане на зелени, живи дървета в и без това оредяващите гори. В същото време в двойно защитената вековна дъбова гора над северния край на плаж Карадере има ловен резерват за развъждане на диви прасета, в който тече „регламентирана” поголовна сеч. За отопление на населението. Фирма изнася с камиони изсичани ежедневно дървесни масиви с камиони! От определена точка – някъде там от средата на плаж Карадере, където напролет кацат в учения американски хелкоптери, а лете опъват хамаци нудисти с мали деца, наречени от „проверяващите „катун” и от кмета на Бяла в ефир „наркомани” – оттам именно се вижда как е оглозган от дървета цял един огромен правоъгълник от края на дълга близо сто километра защитена зона. И на този фон служителите на Държавата виждат на пътя спират и съставят акт „за нераглементирано изнасяне от гората на дърва за огрев”... в рамките на „0,1 кубик” Показват ни закона – на 100 метра от гората, включително на плажа не може да се пали огън. Нищо, че младежите носят 6 паднали и влачени в речното корито, дърва, с които искат да си направят тента и сянка на плажа и после да ги оставят обратно. И после представителят на Изпълнителна агенция по горите пита: „Обективен ли съм ?”. Когато е помолен да включи коментар от страна на присъстващите, обяснява, че може, но по-добре да му бъде изпратено частноот мнение в имейл и щял да го допълни към доклада си. Ако нещо не му изнася, например за ползването на изхвърлени от морето, дървета, казва: „това не е в правомощията ми”. То обаче е от правомощията на друг от проверяващите – от агенцията по плажовете. Той поглежда към палатките по плажа и обобщава: „Цигания”. Не можело да има нерегламентирано къмпингуване, необходимата следваща стъпка била изграждане на пречиствателна станция. Трябвало да се замери по международни стандарти нивото на бактерии във водата. Не съобразява, че на Карадере фактически една от най – чистите води. На това място се вливат реки, а не отточни тръби и всяка година редом до хората, на броени метри от пясъка всяка година идват делфини. „Какво ще каже Европа ако види това ?” – пита – и в този момент присъстващо сръбско момиче му обявява, че пътува всяка година специално, за да сигне до Карадере. Явно хората избират Карадере, не защото е безплатно. Органите са довели даже поръчков журналист. Непредставила се жена с тъмни очила седи настрана и без да съобщи записва всичко с микрофон. Предният ден е отишла до гражданин, който е запалил огън на прибоя. Тя не знае какво е това прибой – мястото, където се разбиват вълните. Отива при голия възрастен мъж и го пита защо пали огън с отсечени дървета. Не вижда че това са огромни, изхвърлени от морето дънери. Той й обяснява. На другия ден във варненски вестник лъсва голата снимка на мъжа, който не е питан или предупреждаван. Статията е със заглавие „Пияни младежи подпалват дюни...” Той не е съумял да и обясни и какво е дюна и докъде се простира тя – натрупани навътре в плажа пясъци с растителност. Тя просто е видяла табела „Пазете Дюните”, която обяснява какво са дюни и възспира срутването на дюните, които са се образували след зимни морски бури, примерно от страна на хора с джипове. Местни самодейци не са чакали неоткликващата държава. И когато запитват проверяващите „обстойно целия плаж” органи няма ли да отразят в протокола за своя служебен доклад благоустройствата на Карадере, в отговор им е заявено, че не са упълномощени от държавата и подобни действия следователно са в нарушение. Незаконосъобразни се оказват и тоалетните, изградени предната година с доброволчески труд. Те са през определен периметър. На специално избрани незамърсяващи места. Със съответни табели с инструкции. Проверяващите не желаят да довършат проверката. „Нямаме време.” И преди да си тръгне заявява: „Вие направихте от България клоака”... а не управниците. С по – големите, бетонни лайна.