Вход потребители

Инвеститори и Община Бяла търсят начини да избегнат правосъдието по незаконния градоустройствен план за застрояване на Карадере

ВАРНА. Административен съд – Варна стартира делото на държавата срещу незаконния регулационен план за застрояване на Карадере въпреки опитите на ответниците да протакат. Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“ изразява безпокойство от опитите на скандалните "инвеститори" и Община Бяла да печелят време, в търсене как отново да „заметат под килима“ нарушенията при устройството на територията, и увереност, че българският съд няма да позволи това да се случи.

„Припомняме, че по силата на чл. 125, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Екологичната оценка е задължителна за устройствените планове,“ заяви координаторът на инициативата Люба Батембергска. Законът за опазване на околната среда също е категоричен в чл. 81 и чл. 84, подчерта тя, и това прави териториалното устройство, въз основа на което искат да строят на Карадере, незаконно и невалидно, подчерта тя. Единственият законен и приложим в момента градоустройствен акт е териториалният устройствен план на Бяла от 1997 г. , който не предвижда застрояване на имотите около местността Карадере. По силата му те се водят земеделски и горски земи, каквито на пратика са и до ден днешен.

„Гледаното днес дело беше образувано от Окръжна прокуратура Варна по сигнал на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ с цел обявяване на нищожност на подробния устройствен план /ПУП/ „Бяла Север“. Чрез този план общинари и инвеститори се опитват от години да бетонират района на Карадере. МОСВ сезира Прокуратурата през ноември 2014 г. след като установи, че ПУП-„Бяла Север е изготвен в нарушение на процедурите по екологичното законодателство.

Инвеститорите Мадара Юръп и Макси 1 и община Бяла се опитаха да убедят съда днес, че скандалният ПУП нямал нужда от екологична оценка, съобщи Административен съд Варна. Прокуратурата обаче представи пред съда още едно доказателство, че ПУП Бяла Север е одобрен в нарушение за Закона за опазване на околната среда: решение от 2009 година на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, с което са спрени промените в териториалния устройствен план на община Бяла, които дават зелена светлина на застрояването на Карадере.

Представители на „Да спасим Карадере”, които присъстваха на делото, приветстваха решението на съда да насрочи следващо заседание по делото 16.06.2015 г., от 10 часа, въпреки опитите на на адвоката на „Макси 1” АД Ташкена Колчева, сестра на инвеститора, заседанието

да бъде отложено за друга дата. Предходното заседание на 07.04.2015 г. беше отложено също по молба на адвокатите на Макси 1. „Очевидно инвеститорите и общината търсят всякакви начини да отложат закономерния завършек на това дело, което ще изпрати плановете им да бетонират Карадере в небитието,“ коментира Батембергска.

Административният съд във Варна е назначил тройна експертиза, която да се запознае с документацията в община Бяла и РИОСВ Бургас за защитените територии и зони в обхвата на ПУП-Бяла Север. През тази година доклад на БАН по поръчка на Министерство на околната среда и водите потвърди наличието на защитени видове в Карадере и установи нови защитени местообитания, които предложи да бъдат включени към мрежата на Натура 2000.