Вход потребители

Предложени промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

С една промяна в закона може да бъде трайно спряно застрояването на Карадере, както и на всички останали защитени природни зони по българското Черноморие.

Днес, 29 април 2014г., ще бъде разглеждането на второ четене и гласуване на промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), което Парламентът на два пъти отлага. Промените, предложени от ПП "Зелените", коалиция от природозащитни организации „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара и Българска асоциация за алтернативен туризъм, осигуряват спиране на бъдещи строежи в защитените зони от "Натура 2000" по Черноморието, в които попада и Карадере. Внесени са от независимия народен представител Светлин Танчев. Не бяха подкрепени от Комисията по регионална политика и местно самоуправление, но ще бъдат гласувани днес. Разглеждането им в пленарна зала се отлага вече няколко пъти.

Защо се предлагат тези законови промени:
- почти цялото крайбрежие е застроено;
- останали са незастроени само някои местности (Карадере, Иракли, Камчия, Странджа, Ропотамо, бреговете до Крапец, Камен бряг);
- тези местности са включени в защитени зони по Директивата за местообитанията, но все още няма заповеди за обявяване на защитените зони, следователно (почти) никаква защита;
- искаме един прост текст в ЗУЧК - в защитените зони по Директивата за местообитанията да се забранят нови строежи на 2 км покрай крайбрежието (зони А и Б по закона).

Затова ще бъдем там, на пейките в градинката до Парламента, да следим как гласуват и да им припомним какво са обещавали.

За повече информация вижте фейсбук събитието: https://www.facebook.com/events/673355006033091

Текстът на внесените промени може да се види тук:
http://www.parliament.bg/pub/plenary_documents/453-04-9_Doklad%20na%20KRPMS%20za%202-ro%20glas.na%20Obsht%20ZID%20na%20Zakona%20za%20u-voto%20na%20Chernomorskoto%20kraybrezhie.PDF