Вход потребители

ХРОНИКА НА ЕДНА ПОДМЕНЕНА ПРОВЕРКА

По повод на последователните усилия на една т.нар. гражданска организация – Национална асоциация „Българско Черноморие”, която не пести средства да манипулира общественото мнение чрез поръчкови журналистически материали, бихме искали да проследим фактите във времето, за да стане ясно как политиките на една държавна институция биват опорочавани, предметът на една проверка е подменен и публични ресурси се използват за очерняне на каузата за запазване на последните незастроени кътчета на Черноморието.

В каузите за защита на природата НАБЧ е близнакът на контрапротестите, организирани от неизвестни лица, нерядко с участници на хонорар с цел да се подведе обществото, че статуквото всъщност е справедлива кауза. Макар че НАБЧ твърди, че представлява и малкия и среден бизнес, тяхни представители не са участвали в проявите им.
Инициативата на Министерство на земеделието и храните започва като политика за по-ефективно управление на горите, а след това проверка на незаконните строежи. Завършва нелепо - вместо проверка на незаконното застрояване са изброени места с разположени палатки.

Как се получава така, че една необходима проверка, е опорочена от организация, създадена с цел да отвлича общественото внимание от същинските проблеми по Черноморието и в горите – незаконното строителство, мащабната сеч, бракониерството, умишлените палежи и незаконни локални сметища, за да могат определени кръгове да продължат да строят имотните си комплекси, които нямат нищо общо с устойчивото развитие на туризъм? 
За да си отговори на този въпрос, Гражданска инициатива „Да спасим Кара дере“ ще настоява пред ИАГ за следното:
• Да даде отговор на въпроса защо са проверени единствено предложените от НАБЧ „райони/обекти“.
• Да поеме ангажимент да довърши проверката, като посети и обектите, предложени за проверка от БФБ. (http://forthenature.org/documents/1002 )
• Съгласно ЗДОИ, да предостави копия от Заповед за извършване на проверките, Протокол от извършените проверки, подписан от всички заинтересовани страни, както и други съпътстващи документи от самото иницииране на проверките до техните констатации.
• В предвид обявената постфактум цел на проверката - опазване на горите от пожари, ИАГ да даде отговор проверявани ли са собствениците на горите - частни и общински, за изпъленение на задълженията им по наредба 8 за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Какви са резултатите от проверката.
• В частния случай на Карадере да извърши проверка на законосъобразността на процедурите по промяна на предназначението на горите в местността, които в момента се водят парцели със съседни имоти улица, двор, част от урбанизирана територия за индивидуално застрояване.

Свободното къмпингуване е друга тема. „Да спасим Кара дере“ с радост ще участва в публични дискусии по нея - честно и с истински аргументи.

Представяме хронологията, в която инициативата беше подменена и опорочена от НАБЧ, а сериозните проблеми оставени:
• На 20.09.2014 г. Заместник-министър на земеделието и храните Георги Костов представя пред екологични организации предприетите мерки за по-ефективно управление на горите. Една от мерките е кметовете да бъдат задължително уведомявани за планираната сеч и информацията да е публична. В съобщението до медиите, качено на сайта на МЗХ не се споменава нищо за къмпингуване.
• На 21.09.2014 г. т. нар. Национална асоциация „Българско Черноморие“ в разпратени съобщения до електронни регионални медии, в които има влияние, подменя темата на срещата и гръмко обявява намеренията на институциите за пълна забрана на дивото къмпингуване. Остава въпросът в какво качество НАБЧ е взела участие в срещата на министерството с екологични организации и до кога институциите и медиите ще си затварят очите и легитимират псевдо граждански организации и псевдо граждански инициативи. 
• На 24.09.2014 г. Гражданска инициатива „Да спасим Кара дере“ изпраща писмо до МЗХ и ИАГ, в което настоява институциите да се разграничат от подмяната на фокуса на срещата и изказва готовност за сътрудничество във връзка с евентуални мерки за ограничаване на негативни практики по прилежащите на плажовете горски територии. На тези писма няма отговор, както няма и реакция на опровержение.
• На 02.10.2014 г. Гражданска инициатива „Да спасим Кара дере“ и още седем организации – екологични НПО, получават от ИАГ писмо с информация за предстоящо извършване на проверки на горски ивици, съседни на плажове, на базата на „зачестили сигнали за незаконни къмпинги“. В отговор, „Да спасим Кара дере“ изразява готовност да вземе участие в проверката със свои представители, както и да взима участие вбъдещите инициативи по темата. Кореспонденцията спира до тук – официално уведомление от ИАГ за конкретна проверка, за каквото има намерения в първоначалното писмо, така и не е изпратено.
• На 26.06.2015 г. само една от първоначално уведомените НПО – Българска фондация „Биоразнообразие“, получава последващо писмо от ИАГ. Освен до тях, писмото е адресирано и до НАБЧ, които липсват като получател в първото писмо – вероятно защото именно те са подали първоначалните т. нар. „зачестили сигнали“. Предметът на това писмо от ИАГ е: „Незаконно строителство по Черноморското крайбрежие“ и агенцията иска от двете организации да изпратят предложения за конкретни райони/обекти, които желаят да бъдат проверени.
• С писмо с вх. №ИАГ-24424/14.07.2015 г. НАБЧ изпращат списък с места, където хора практикуват свободно къмпингуване.
• С писмо от 22.07.2015 г. БФБ изпращат аргументирано предложение за проверка на незаконни строителни обекти в Странджа, Иракли и община Несебър.
• Проверката е осъществена през последната седмица на юли 2015 г. само и единствено по списъка на НАБЧ! Списъкът с незаконни строежи на БФБ не е проверен. Нощните проверки са извършени по арогантен и стресиращ за хората начин – като към престъпници, без никакво правно основание.
• Официален протокол от извършените проверки с подписи на всички присъстващи предстои да се изготви. Разполагаме единствено с проекто-документ с дата 28.07.2015 г., в който изброените констатации от проверката са смехотворно незначителни на фона на грандиозно раздухания по медиите проблем за „унищожение на Черноморието от дивите къмпингуващи“.
• Резултатът от проверките на незоконното застрояване става описание на местата с разположени палатки. На 30.07.2015 г. ИАГ публикува на сайта си съобщение до медиите, което не само, че е некоректно (терминът „незаконно къмпингуване“ е грешен от правна гледна точка и изваден от контекст), а и е изцяло в духа на поръчковите прессъобщения на въпросната т. нар. асоциация.
• Заповедта на Изпълнителния директор на ИАГ за проверките, цитирана в гореспоменатия Протокол, не е показвана или изпращана на заинтересованите страни, липсва и на сайта на агенцията, където по принцип се публикуват всички документи.
• Резултатът от същите проверки на МОСВ, разпратен в съобщение до медиите на 31.07.2015 г. е, че не са открити нарушения, поставени са информационни табели за защитените зони.

 Да спасим Кара дере