Вход потребители

За подкрепа: Подписка за обявяване на Кара дере и други територии в района за резервати

Обявена е подписка за обявяване за поддържани резервати крайбрежните незастроени територии до 2 км от брега в района на Иракли – Емона, Емона - Елените, Шкорпиловци - Кара дере и Камчийски пясъци, според изготвеното предложение на гражданска група “Да спасим Иракли” и на “Сдружение за дива природа БАЛКАНИ”.  Подписката можете да подпишете online или да изтеглите бланка от сайта на Коалиция "За да остане природа в България" на адрес http://forthenature.org/petitions/15.

Коментари

до кога?

До кога се събира подписката?