Вход потребители

Текст на подписка на национална гражданска инициатива "Карадере"

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
снимка на marialaleva

НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

            За запазване на последния див плаж на България - „Карадере” в настоящия му незастроен вид.
            Предмет е плажната ивица от н.Черни нос до н.Белите скали заедно с прилежащата територия (2 км)
. Върху нея дане се строят сгради, асфалтови пътища, заграждения, антени, друга инфраструктура.
                        Обръщаме се до Министерски съвет и Европейската комисия с искане да не бъде допускано застрояване на посочената територия от страна на фирми-инвеститори като „Макси-1”, „Мадара Юръп” и, което и да било физическо или юридическо лице, включително община; Да се проверят процедури по ОВОС; Да се отменят актове на РИОС, респективно и на други органи. Желаем обособяване на отделна национална защитена местност „Карадере” (гореописаната) или включването й в съществуващи защитени зони.
            Следва да бъдат взети пред вид евентуално съществуващи защитени зони по ЗУЧК („Камчийска планина” – код:
BG0002044; “Плаж Шкорпиловци – код: BG000100) от Еко мрежа „Натура2000”, защита на застрашени животински видове (таралеж, сухоземна костенурка, бръмбари – еленов рогач, бръмбар – еднорог и др. – съответно по Закона за Биологичното Разнообразие, Директива на Хабитатите 92/43/ЕЕС; Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици).

                        Приложение:

            Става дума заобект с национално и глобално значение, който представлява хармонично обитаване на човека сред дива, непокътната природа, на фона на свръхмодернизирания двадесет и първи век. На това място трябва да бъде предоставена защита като на общочовешка ценност и наследство.

                        Информацията относно настоящата инициатива бива поместена онлайн на www.karadere.info ; facebook group: Да спасим Карадере”.

                       

                        Данните в настоящия документ са в съответствие с Европейски регламент 211/2011г.

 

 

Район „Карадере”, общ. Бяла, 1 август 2014г.