Вход потребители

Търсят се редактори и уеб-сътрудници

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.

За нуждите на кампанията и уеб сайта й се търсят доброволни сътрудници, които да подготвят и публикуват редакционно съдържани и да подпомогнат развитието на сайта в Друпал.

И двете позиции предлагат възможност за творческа работа, практически опит в избраната област, и реален принос към каузата, на която държите.

РЕДАКТОРИТЕ ще събират, обработват и произвеждат текстови материали и ще ги публикуват на сайта. Координация, подкрепа и контрол над качеството на работата им ще осигурят професионални журналисти, участващи в кампанията. Изискват се отлично владеене на български и английски езици, свободно време, и надежден достъп до интернет. Не се изисква предварителен опит или квалификация.

УЕБ-СЪТРУДНИЦИТЕ ще подпомагат развитието на сайта в системата за управление на информация Друпал. Координация, подкрепа и контрол над качеството на работата им ще осигурят вещи уеб-разработчици, участващи в кампанията.

Ако тези възможности представляват интерес за вас, моля изпратете имейл до karadere.save at gmail.com, в който посочете:
- причината за интереса ви,
- евентуален опит или качества, които намирате за полезни, и
- времето, което можете да отделите според личния ви график.

Анонимността на доброволните сътрудници в сайта може да бъде гарантирана.