Вход потребители

Спешно: възражение и участие в обществено обсъждане на 14 юни

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.

ВАЖНО! ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ЮНИ 2011 В СЕЛО ГОРИЦА.

Моля всеки, който има възможност да изпрати писмено становище по пощата, което отворено на събранието има законова стойност като глас.
Много е важно да съберем колкото се може повече хора, които са против застрояването. Освен това се надявам искрено, че на някой от вас му пука истински и ще напише една страничка и ще направи усилието да го пусне по пощата и освен това няма да го е страх да изрази мнение.

ПРИМЕРЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО:

Териториите "Светерица" , "Бостан тарлъ" и "Карадере" попадат в защитена зона: Камчийска планина bg 0002044 от еко мрежата Натура 2000, относно защита на птиците.
По тази причина изразявам моята гражданска позиция, която е за запазване на тази защитена територия и недопускането на каквото и да било застрояване в нея.
Категорично съм против и възразявам на всяко инвестиционно предложение при процедури по ОВОС, ОС или съгласуване на екологична оценка, свързани с тази защитена зона.
Моля мнението ми да бъде взето като глас "против" при провеждане на обществени обсъждания, консултации с обществеността и др.

Име
Подпис

По поща на следните адреси:
РИОСВ Бургас
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
гр. Бургас 8000

кметство
9101 с. Горица,
Община Бяла
Област Варна

Копие до:
Мария Лалева
9101 с. Горица
Община Бяла
Област Варна
или на имейл: laleva.maria@gmail.com

Писмени становища могат да се предоставят в кметство с. Горица, Община Бяла, РИОСВ-Бургас или на срещата за обществено обсъждане.

И ПОСЛЕДНО ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧИ МНОГО БЪРЗО, ЗАЩОТО ОСТАВА ЕДНА СЕДМИЦА ДО ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ!

БАЛГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО И ИСТИНСКИ СЕ НАДЯВАМ, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ НА НЯКОЙ НАИСТИНА МУ ПУКА!

ЕДИН АПЕЛ И ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО СА ЗА ТОВА КАРАДЕРЕ И МЕСТНОСТТА ДА НЕ СЕ ЗАСТРОЯВА. На 14 този месец ще се проведе тук в с. Горица обществено обсъждане по повод инвестиционното намерение на Дарматекс и са необходими хора, на място, които да дадат своето мнение дори и да не са местни, а само като гражданска позиция, че са против застрояването. Отправям призив към всеки, който има възможност да дойде или към тези, които са от Варна. Силно се надявам на това, че Карадере ще остане такова каквото е. Сега то има нужда от нашата помощ!

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 14.06.2011 г. от 11.00 ч. в сградата на читалище с. Горица, Община Бяла. Ето повече информацията от сайта на РИОСВ Бургас:

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на курортни сгради в поземлени имоти № 015067,0150836,015162,015163,015164, местност "Светерица", землище на с. Горица, Община Бяла". На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ е получено уведомление за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на курортни сгради в поземлени имоти№ 015067,0150836,015162,015163,015164, местност "Светерица", землище на с. Горица, Община Бяла".

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в кметство с. Горица, Община Бяла и "Лемна Eкоинвест България" АД /адрес: гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.146 ет.1/, всеки работен ден от 10.00 до 17.30 ч. в сградата на РИОСВ-Бургас или на срещата на обществено обсъждане.
Писмени становища могат да се предоставят в кметство с. Горица, Община Бяла, РИОСВ-Бургас или на срещата за обществено обсъждане.
Обявата е публикуванa във в-к "Черно море" бр.102/10.05.2011г.
За контакти по общественото обсъждане - инж. Росица Гюрова - тел. (056)84-14-03.

СТАВА ДУМА ЗА ВТОРО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МИНАЛАТА ГОДИНА УСПЯХМЕ ДА СПРЕМ. ТАКА СТАВАТ ДВА ОПИТА ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО СЪСИПВАНЕ НА ТОВА МЯСТО. ПЪРВОТО Е С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ФИРМА- БП РЕСУРС, ВТОРОТО С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ФИРМА-ДАРМАТЕКС ЛИМИТЕД.

Коментари

решението?

Здравейте, какво стана с обсъжзането? Има ли решение вече?

Подкрепата за Карадере.

Прекалено усложнена процедура. Струва ми се, че трябва да има обща подписка.

общо писмо?

трябва ли всеки да пуска отделно писмо или може няколко човека заедно да се подпишат под един текст?