Вход потребители

Община Бяла дава заден ход

Излезе Решение №2147 от 21.10.2015 г. по адм.д.№1951 от 2015 г. на XXVIII състав при Варненския административен съд.

ОТМЕНЯ чл. 64а от Наредба №1 за опазване на обществения ред, проддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла;

ЗАДЪЛЖАВА Община Бяла – ако решението не бъде обжалвано/протестирано или ако жалбата/протестът бъдат отхвърлени – да разгласи отмяната на чл. 64а от Наредба №1 по реда на чл. 78, ал. 3 от АПК (чрез местните печатни издания или по друг подходящ начин);

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна (последно възможна) жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните (за нас решението е съобщено днес, 26.10.2015 г., но така като гледам, не вярвам да искате да го обжалваме