Вход потребители

Ново обсъждане и ОВОС за отмененото през ноември 2010 г. разрешение за строеж в Светерица

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.

На 26 май РИОСВ Бургас обяви на сайта си предстоящо обществено обсъждане на новия доклад за оценка на въздействие на околната среда за строеж в местността Светерица. Насрочено е обществено обсъждане на 14.06.2011 г. от 11.00 ч. в сградата на читалище с. Горица, Община Бяла.

Пълният текст на съобщението на страницата на РИОСВ гласи:

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на курортни сгради в поземлени имоти № 015067,0150836,015162,015163,015164, местност "Светерица", землище на с. Горица, Община Бяла".
На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ е получено уведомление за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на курортни сгради в поземлени имоти№ 015067,0150836,015162,015163,015164, местност "Светерица", землище на с. Горица, Община Бяла".
Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 14.06.2011 г. от 11.00 ч. в сградата на читалище с. Горица, Община Бяла.
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в кметство с. Горица, Община Бяла и "Лемна Eкоинвест България" АД /адрес: гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.146 ет.1/, всеки работен ден от 10.00 до 17.30 ч. в сградата на РИОСВ-Бургас или на срещата на обществено обсъждане.
Писмени становища могат да се предоставят в кметство с. Горица, Община Бяла, РИОСВ-Бургас или на срещата за обществено обсъждане.
Обявата е публикуванa във в-к "Черно море" бр.102/10.05.2011г.
За контакти по общественото обсъждане - инж. Росица Гюрова - тел. (056)84-14-03.

Свалете от тук и пълния текст на преработения доклад по ОВОС за проекта на Светерица, публикуван от РИОСВ: http://www.riosvbs.eu/files/os_6937.doc