Вход потребители

Разрешеното строителство над Кара дере сред причините за поискана оставка на министър Караджова

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.

Граждани поискаха оставката на министъра на околната среда и водите Нона Караджова в сайта  на инициативата за спасяване на природен парк "Странджа." Искането се намира на адрес http://savestrandja.ludost.net/. Сред основанията за поисканата оставка е посочен отказът на МОСВ да отмени издаденото през м. март от РИОСВ - Бургас положително становище по екооценка на проект за строеж в местностите Бостан тарла и Светерица, над Кара дере.

Текстът на искането гласи:

Ние гражданите на Република България изпитвам силен срам от лъжите, изказани от Нона Караджова и поведението й през последния месец. Ако за един месец тя успя да нанесе толкова поразии, представете си какво ни чака до края на мандата й! Този Министър и неговият екип са опасни не само за България, те са опасни и за Европа!

Чиста лъжа е, че Натура 2000 води до обезлюдяване на региони, че е оскъпила магистрала с един милиард, че местното население придобива крайно негативно отношение към Натура 2000. Шокиращо е, че Министърът твърди, че не знае какво биоразнообразие има в България и не може да прецени какви отговорности поема - и да праща за решение за след края на мандата си!!! Шокиращо е, че тези лъжи не се казват пред българския народ, а пред Съвета на европейските министри на околна среда!!!! А отказа на България да поеме каквито и да е конкретни ангажименти по отношение на опазването на европейската природа е просто потресаващ.
Действията на Нона Караджова в страната показват чии интереси обслужва
- тези които са довели и ще доведат до застрояване и добив на газ в Странджа, Карадере, Национален парк Пирин, всички планински реки и т.н.

Това са само част от "постиженията" на Нона Караджова през месец юни 2011:

1. Опита без успех да бойкотира Европейската стратегия за биоразнообразието, в т.ч. компрометира строителството на магистрала Струма и на успешното въвеждане на НАТУРА 2000.
(http://forthenature.org/news/2021, http://www.dnevnik.bg/)

2. Изолира природозащитни НПО като представители в експертните съвети на МОСВ (http://www.bluelink.net/index.shtml?x=43404).

3. Не отмени решение на РИОСВ Бургас за застрояване на Карадере, въпреки обещанията на Бойко Борисов (http://karadere.info/case/2011jun10_mosv_otkaz).

4. Разреши на Йордан Цонев от ДПС да застроява Парк Странджа, инвеститор до село Резово е съпругата му Пролетина
(http://www.moew.government.bg/recent_doc/nature/upload/2011/Reshenie_21-OC.pdf)

5. Разреши без оценка за съвместимост и ОВОС проучване за добив на шистов газ от находище Силистар (на брега на Странджа) и на огромна площ в североизточна България

(http://www.bbt.tv/#video_6971, http://www.sozopol.org/)

6. Упорито отказва да даде публичност на резултатите от измерванията на концесията на Юлен АД в Пирин извършени от МОСВ през 2010 г.
(http://forthenature.org/news/2010)

7. Отказва на рибарско сдружение "Балканка" (с 2000 подписка) да въведе мерки за опазване на реките в оценката за съвместимост на плана за ВЕИ и плановете за управление на речните басейни (http://www.dennews.bg/).

8. Мълчалив отказ да спре строителството на поредните 2 ВЕЦа по река Влахина (Пирин) след жалба на рибарско сдружение "Балканка".

9. Не прави нищо да спре неадекватни процедури по оценки за съвместимост, с които Регионалните инспекции по околна среда и води унищожават зоните от Натура 2000 (вече има и унищожена точка от националната система за мониторинг на биологичното разнообразие).