Вход потребители

Табелите на Карадере

Ето че и през 2015 година с труд на доброволци бяха поставени табели с указания за ползване и запазване на плажа. Важните моменти са свързани с неизсичането на живи дървета, внимателното отношение към огъня, както и към съседните летовници. Важни са грижата за боклуците, които се пакетират и извозват на тръгване, както и ползването на изградените през определн периметър, тоалетни. Остава отворен въпроса с изграждане на нови тоалетни , както и дали е удачно поставянето на химически такива в бъдеще, така че да има кой регулярно да ги извозва или подменя.
През тази година за пръв път бяха поставени известен брой табели за опазване на дюните. те се формират след зимните и пролетни бури през последните години и наместо да се чака държавата да отбележи тяхното съществуване, отново доброволци измежду летуващите на Карадере изградиха обозначения та и ги разставиха по места, така че да се предотврати евентуално разрушаване на дюните в резулатта на човешка дейност.