Вход потребители

Законодателни промени улесняват застрояването на българското Черноморие, но не в полза на „дребните собственици и семейства със среден и нисък доход“, както се твърди от вносителите

„Да спасим Кара дере“ сме част от инициаторите на граждански протест днес – 16 май, на площад Народно събрание от 18,30 ч.

Почти 90 на сто от избирателите на ГЕРБ (89.6%) са съгласни, че са необходими специални мерки, които да гарантират запазването на останалите незастроени места по Черноморието. Делът на считащите, че е нужна специална политика за защита на местности като Карадере, Иракли и Корал стига над 90 на сто сред симпатизантите на Патриотичния фронт, по данни на национално представително проучване на Галъп Интернешанъл. По какъв начин управляващите се съобразяват с мнението на своите избиратели?
През 2011 г. в Закона за опазване на земеделските земи беше въведена 6-годишна валидност на решенията за промяна на предназначението на земеделска земя. Целта беше да се неутрализира силното обществено недоволство срещу скандални случаи на заменки, строежи и намерения за строежи по морето, както и да се освободи от отговорност Министерство на земеделието и храните, което до тогава имаше законовото задължение да преразглежда всяка година нереализираните решения за промяна на предназначението на земделската земя и да ги отменя по своя преценка, нещо което МЗХ услужливо беше забравило да прави за неслучайните „бизнесмени“ край морето. За решенията, издадени преди 2011 г., този срок беше допълнително удължен на 6 г., за да се даде отсрочка на същите тези „бизнесмени“. Сега НС готви удължаването му с още 3 години. По този начин се дава възможност да бъдат реализирани проекти, несъответстващи на действащите в момента закони, а някои от тях одобрени и в нарушение на тогавашните закони.
От тези промени биха се облагодетелствали включително и едрите собственици на Кара дере, чиито незастроени земи ще станат обратно земеделски, освен ако не бъдат услужливо уредени с удължаване на срока. Според документи на Община Бяла и Административен съд - Варна, валидни към 3.11.2015, това са „Макси - І” АД гр.София, "Бългериан Пропърти Инвестмент Тръст" („Б.П.И.Т.”) ЕАД гр.Варна, "Мадара Бяла" („М.Б.”) ЕАД гр.Варна и „П.Ф.К. ЦСКА” АД гр.София, притежаващи общо около 1500 декара незастроени, но с променено предназначение терени. Това „дребни собственици и семейства със среден и нисък доход“ ли са, питаме ние!
Припомняме, че промяна на предназначението на тези 1 500 дка земеделски земи е извършено през 2006 година в нарушение на Закона за опазване на земеделските земи на основание на ПУП-Бяла север, който от своя страна е приет от Община Бяла без екологична оценка, в нарушение на действащото тогава екологично законодателство и на Закона за устройство на територията. С удължаването на срока с още 3 години, нарушенията извършени още през 2006-та година ще бъдат узаконени чрез общия устройствен план на общината, който се изготвя в момента. Планът днес не отговаря и на Закона за устройство на черноморското крайбрежие и определените в него зони „А“ и „Б“.
Преглед на уведомленията за инвестиционни намерения, които по закон се изпращат до РИОСВ показва, че над една пета от строителните обекти съгласувани с РИОСВ Варна и Бургас само през 2016 г. са строежи на семейни хотели, малки и средни туристически обекти. Това опровергава тезата на вносителите, че малките собственици вече 9 години не могат да строят.
За пореден път ще ни нарекат зелени рекетьори и ще ни обвинят, че се разпореждаме с чужда частна собственост. Точно за да си осигурят тази обществена нагласа, са измислили „благородния“ си мотив вносителите. Ще повтаряме, докато стане ясно на всички – опазването на Кара дере от мащабно застрояване от едри инвеститори е в интерес именно на местната общност, за да има шанс за свои собствени намерения за устойчив малък и среден бизнес. В други райони на Черноморието много дребни собственици вече оползотвориха земите си и построиха семейни хотели или къщи за гости за тези 6 години. Връщането на предназначението на земите би ощетило само тези, които преди години са се опитали да заобиколят законите. Нека ощетените да започнат нова процедура по промяна и нека бъдат оценени наново намеренията им по действащите в момента закони. Ако всичко по проектите е в съответствие, тогава защо да им бъде отказана промяна на предназначението?
Нашите искания са:

1. Вносителите да оттеглят законопроекта.
2. Министерството на земеделието и храните да публикува справка за всички имоти, които ще възстановят земеделското си предназначение и да прогласи решенията за промяна на предназначението им за загубили правно действие.
3. Министерството на земеделието и храните да уведоми общините, на чиято територия се намират тези имоти, и да ги предупреди, че за тях не могат да издават разрешителни за строеж, преди да се извърши нова промяна на предназначението.
4. Министерството на земеделието и храните да уведоми Министерство на околната среда и водите, както и РИОСВ, на чиято територия има такива земи, за загубата на валидност на решенията за промяна на предназначението на земята и възстановяването на земеделското ѝ предназначение с оглед правилното процедиране на инвестиционни намерения на тези земи.

Призоваваме народните представители да преосмислят предложената промяна в закона, като отчетат в чия полза тя е предложена и да демонстрират пред обществото и инвеститорите, че работят, ръководейки се единствено от върховенството на закона и с цел осигуряване на стабилна и предвидима бизнес среда. В този си вид промените са поредният слугинаж, маскиран като стимулиране на бизнеса.

16.05.2017 г.
София