Вход потребители

BlueLink.net: Информация от МОСВ от август 2013 по проекта за застрояване на Карадере

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.

През лятото на 2013 г. мрежата за гражданско действие BlueLink.net внесе искания за обществена информация относно искането за инвестиционен клас А на проекта за застрояване на Карадере. Министерство на икономиката и Агенцията за инвестиции отказаха информация, но министърът на околната среда и водите Искра Михайлова отговори. Приложен тук е отговорът й, в който се систематизират процедурите за екологична оценка, през които би трябвало да премине проектът. На 13 април 2014 г. министър Михайлова заяви пред медиите, че за Карадере няма инвестиционни намерения в РИОСВ Бургас.