Вход потребители

Протест за Карадере в София

Зелените организират протест в София под надслов "За Пирин и Карадере - Времето изтича!". Протестът е насрочен за сряда, 27.10.2010, от 9.00 до 10.00 ч. на площад "Независимост", пред бившия Партиен дом. Искането на Зелените, свързано с Карадере, е министърът на околната среда и водите да издаде решение, с което да констатира значителното въздействие на проектите за застрояване в района и трайно да спре унищожаването на защитената зона. В сряда протестиращите ще направят жив зелен часовник и ще започнем обратно отброяване!

Да спасим Карадере - инициатива и сайт

За целта на този сайт, хората, които свързва, и основните правила за взаимодействие. Добре дошли!

Жалба срещу екологичното разрешение за проекта "Светерица"

Жалба на Сдружение за дивата природа "Балкани", чрез която се изиска отменяне на решение No БС - 19- 07/ 15.09.2010г на директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ” В ПИ – 015067; ПИ - 015083, ПИ- 015162, ПИ-015163, ПИ-015164, МЕСТНОСТ „СВЕТЕРИЦА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ГОРИЦА, ОБЩИНА БЯЛА, поради пороци на доклада и процедурата за оценка на въздействие върху околната среда. Решението беше отменено от МОСВ в края на 2010 г. За да прочетете пълния текст на жалбата, натиснете заглавието.

Сигнал за незаконно строителство зад плажа

Сигнал за незаконна строителна дейност зад плажа на Кара дере, която се извършва след работно време от паркиран насред плажа булдозер през август 2010 г. Сигналът е подаден с препоръчана поща до всички изброени по-долу институтиции, от името на "Граждани за Карадере." Не е получен отговор от нито една институция. За да видите пълен текст на сигнала, натиснете заглавието.

Зелен поминък в Карадере: Среща-дискусия

Коалиция „За да остане природа в България” и
общините Бяла и Долни Чифлик

Ви канят на

Среща-дискусия

на 26.03.2010, петък, от 13.00 ч.
в читалището на Община Бяла

на по чаша чай или кафе да поговорим за
природата като ресурс за развитие на регионите и поминък за местните хора.

На срещата:
- ще чуем за възможностите и заплахите за развитието на алтернативен и селски туризъм по централното Черноморие;
- ще чуем опита на тези, които вече са успяли да направят нещо в тази насока;

Молба за проверка на нередности около устройствен план и инвестиционно намерение "Светерица"

В този подробен сигнал местен човек насочва вниманието на институциите към редица нередности около промените в устройствения план, инвестиционното намерение, и действията на админстрацията при организацията на обществено обсъждане. Сигналът послужи като основание за последвалата отмяна в края на 2010 г. на издаденотоот РИОСВ-Бургас разрешение на строителство от Министерство на околната среда. Имената на сигналоподателя и други местни хора са свалени от текста по съображение за опазване на сигурността им.

Разпространи съдържание