Вход потребители

За подкрепа: Подписка за обявяване на Кара дере и други територии в района за резервати

Обявена е подписка за обявяване за поддържани резервати крайбрежните незастроени територии до 2 км от брега в района на Иракли – Емона, Емона - Елените, Шкорпиловци - Кара дере и Камчийски пясъци, според изготвеното предложение на гражданска група “Да спасим Иракли” и на “Сдружение за дива природа БАЛКАНИ”.  Подписката можете да подпишете online или да изтеглите бланка от сайта на Коалиция "За да остане природа в България" на адрес http://forthenature.org/petitions/15.

МОСВ отказа да отмени екологичното разрешение за строежа на Бостан Тарла

С писмо от 10 юни 2011 Министерство на околната среда и водите информира СДП "Балкани" за отказа си да отмени становището по екологична оценка,  с което РИОСВ - Бургас даде зелена светлина на проекта за строеж в местностите Светерица и Бостан тарла, над Кара дере.

Асоциация на парковете подаде възражение срещу проекта на Светерица

Асоциацията на парковете в България подаде възражение срещу доклада за въздействие върху околната среда на инвестиционното предложение в местността Светерица, над Кара дере. Ето текста на възражението на АПБ:

Впечатления от общественото обсъждане в Горица на 14 юни 2011

Като цяло ситуацията е ясна - няколко човека искат да си вземат паричките и са готови да изкореняват гори, убиват птици и изтръгват билки за някакви си 10-20 000евро. Бедни хора не само по банкови сметки, но и по душа. Дано да успеем! Още 7дни за възражения! Обсъждането мина по следния начин (за целия текст, натиснете заглавието).

Спешно: възражение и участие в обществено обсъждане на 14 юни

ВАЖНО! ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ЮНИ 2011 В СЕЛО ГОРИЦА.

Моля всеки, който има възможност да изпрати писмено становище по пощата, което отворено на събранието има законова стойност като глас.
Много е важно да съберем колкото се може повече хора, които са против застрояването. Освен това се надявам искрено, че на някой от вас му пука истински и ще напише една страничка и ще направи усилието да го пусне по пощата и освен това няма да го е страх да изрази мнение.

Ново обсъждане и ОВОС за отмененото през ноември 2010 г. разрешение за строеж в Светерица

На 26 май РИОСВ Бургас обяви на сайта си предстоящо обществено обсъждане на новия доклад за оценка на въздействие на околната среда за строеж в местността Светерица. Насрочено е обществено обсъждане на 14.06.2011 г. от 11.00 ч. в сградата на читалище с. Горица, Община Бяла.

Търсят се редактори и уеб-сътрудници

За нуждите на кампанията и уеб сайта й се търсят доброволни сътрудници, които да подготвят и публикуват редакционно съдържани и да подпомогнат развитието на сайта в Друпал.

Коалиция "За да остане природа в България" иска отмяна на разрешението за строителство на Карадере

Коалицията от природозащитни организации и граждански движения „За да остане природа в България” и група „Да спасим Карадере” изпратиха съвместно съобщение до пресата, с което алармират за поредния подмолен опит за застрояване на една от последните съхранени природни зони по Черноморието. Чрез съобщението Коалиция „За да остане природа в България” и Гражданска инициатива „Да спасим Карадере” настояват:
• правителството да спази обещанието си да не допуска застрояване на Карадере и НАТУРА 2000, и
• държавата да демонстрира, че може да държи под контрол и да търси отговорност от чиновници, като директора на бургаската регионална екоинспекция, които с действията си систематично погубват българската природа и предизвикват наказателни процедури срещу страната.
За пълен текст на съобщението, натиснете заглавието на материала.

Пореден подмолен опит за застрояване на Карадере

СДП "Балкани" алармира за пореден подмолен опит да се прокара застрояването на Карадере. След като миналата година министърът на околната среда и водите отмени решение на Бургаската екоинспекция позволяващо ново строителство в местността Светерица над Кара дере, през месец март тази година директорът на РИОСВ - Бургас отново е издал положително решение за застрояване в същия район - този път на границата на местностите Светерица и Бостан тарлъ, в близост до плажа Кара дере и село Горица.

Жалба и искане за отмяна на еко-оценка от СДП Балкани

СДП "Балкани" внесе на 16.05.2011 жалба до Министъра по околна среда и водите Нона Караджова против становище по екологична оценка No БС - 6- 1/ 11.03.2011г издадено от директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение „ПУП-ПЗ на масив 14 и част от масив 15 за изгражданена жилищни сради за постоянно и сеознно обитаване в местност “Светерица” и “Бостан тарла”, землище с. Горица, Община Бяла. СДП "Балкани" отправи искане до МОСВ да отмени становището като нищожно и да изиска цялата официална преписка от РИОСВ – Бургас.

Разпространи съдържание